Felhasználási feltételek

Kérlek olvasd el a weboldal felhasználási feltételeit, mielőtt használni szeretnéd. Minden felhasználó, aki a neuweb.hu weboldalt használja, elfogadja az ebben a szerződésben foglaltatott feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a felajánlott feltételeket, kérem ne használja a weboldalt.

Általános rendelkezések

A neuweb.hu honlapon elérhető szolgáltatást az Neunet Bt. (Szolgáltató) nyújtja az itt leírt módon és feltételekkel. A neuweb.hu szolgáltatásra történő regisztrációval az itt leírt feltételeket elfogadod.

A Felhasználó az a magán vagy jogi személy, aki adatainak megadásával valamilyen jogszerű módon vagy az adatai megadása nélkül jogosulttá vált a neuweb.hu honlap használatára. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a neuweb.hu szolgáltatás domain regisztráció, tárhely bérbe adás, szöveges tartalmak publikálására és megosztására, levelezés, weboldal, webtárhely hozzáférési szolgáltatás (Neunet Bt. hatályos ÁSZF szerint) igénybevételére és minden a jövőben a honlapon kialakításra kerülő Előfizetői szolgáltatás igénybevételére szolgál. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.

Szerzői jogok

A neuweb.hu weboldalon található tartalmak a Neunet Bt. szellemi tulajdona. A Neunet Bt. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Neunet Bt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A neuweb.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Felelőség

A Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás nyújt, mely alapján a Szolgáltató kizárólagos feladata a feltöltött tartalmak tárolása és megjelenítése. A szolgáltató nem köteles a tartalmak moderálására, ellenőrzésére és szerkesztésére.

Amennyiben a Felhasználó által feltöltött tartalom jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, a Szolgáltató jogosult a tartalmat azonnal, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölni és a Felhasználó regisztrációt megszüntetni. A Szolgáltató a megszüntetésből eredően semmilyen kártérítésre és tartalom visszaszolgáltatásra nem kötelezhető.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, ha a Felhasználó által feltöltött tartalmakat Harmadik fél jogtalanul felhasználja.

Adatvédelem

A Felhasználó által megadott regisztrációs és személyes adatokat a felhasználói név kivételével a Szolgáltató kizárólag csak saját szolgáltatásai és a Felhasználóval való kapcsolattartás céljából használja, más felhasználó és harmadik fél számára nem adja ki, ez alól kivételt képeznek a törvény által előírt esetek.

A Szolgáltató a Felhasználó tevékenységet naplózza és tárolja és eléréshez használt IP címeket tárolja.

A gyűjtött információkat a Szolgáltató a szolgáltatás tartalmának és minőségének javítására, az oldal megjelenésének a felhasználóra testreszabására, illetve a szolgáltatással kapcsolatos információk közlésére használja.